Kantatie 92 Kaamanen-Karigasniemi, 66 km


Karigasniemi-Karasjok 18 km
Karigasniemi-Lakselv 74 km
Karigasniemi-Nordkapp 292 km


Karttapohja Maanmittauslaitos Yleiskartta 1:4.500.000 2010
Tiekaavio

Kuvaus

Kantatie 92 on nelostien haara, joka välittää liikennettä Norjan Karasjoen kautta Jäämeren rannalle Lakselviin ja edelleen vaikkapa Nordkappiin. Entistä nelostietä; raja-asema Karigasniemellä.

Tie on suurelta osin vedetty maastoon viivottimella ja se siksi seuraa tuntureiden muotoa. Tästä johtuu tien poikkeuksellinen profiili: Jyrkkiä mäkiä on verraten paljon ja notkelmien näkemäesteet ovat yleisiä. Tie on myös varsin kapea. Liikennettä tiellä kuitenkin on varsin vähän eikä vanhanaikainen profiili juuri tuota sujuvuusongelmia.Tien notkelmiaTie laskeutuu Karigasniemelle varsin jyrkästi. Taustalla Norja.

Historiaa

Kaamasen ja Karigasniemen välinen tie 92 oli osa sotien jälkeistä nelostien reittiä 1990-luvulle asti. Petsamon tie oli jäänyt luovutetulle alueella ja tietä Utsjoelle ei vielä ollut. Nelostie linjattiin maan pohjoisimpaan kohtaan, josta oli yhteys ulkomaailmaan. Se paikka oli tuolloin Utsjoen pitäjän Karigasniemi. TVH oli 1930-luvulla rakentanut tietä Kaamasesta kohti Karigasniemeä, mutta työmaa keskeytyi Luomusjoelle 10 km:n päähän Karigasniemeltä sodan sytyttyä. Saksalaiset rakensivat tien valmiiksi Karigasniemelle asti ja tie oli lopullisesti valmis vuonna 1943. Sotastrategiaan sisältyi tien rakentaminen Norjan puolella Karasjoelle ja edelleen Jäämeren rantaan Lakselviin.

Maan pisimmän valtatien pohjoisena päätepisteenä Karigasniemi nousi tarunhohteiseksi paikaksi, joka edusti monien puheissa jonkinlaista maailman laitaa.

Vuonna 1993 Utsjoelle valmistui silta Suomen ja Norjan välille. Kun vielä Utsjoelle oli saatu tie 1950-luvulla ja se oli myöhemmin uudelleenrakennettukin, nelostien linjausta muutettiin ja tie 970 Kaamasesta Utsjoelle muutettiin nelostieksi. Kaamasen ja Karigasniemen tie muuttui kantatieksi 92. Numeron valintaan todennäköisesti vaikutti se, että tie Norjan puolella Karigasniemeltä Karasjoen kautta Kautokeinoon oli sekin numeroltaan 92.Etusivulle

© Matti Grönroos