Seututie 971 Kaamanen-Sevettijärvi-Näätämö, 120 km


Mt971

Tiekaavio

Kuvaus

Seututie 971 kulkee nelostieltä Inarijärven pohjoispuolitse Sevettijärvelle ja edelleen Norjan rajalle Näätämöön. Norjan puolella tie jatkuu numerolla 893 Neideniin Varanginvuonon rannalle Näätämöjoen suuhun. Tie on uusittu hyväkuntoiseksi maantieksi.

Historiaa

Kaamasen ja Neidenin välinen polku- ja vesireitti on ikivanha Inarin Lapin ja Varangin Ruijan välinen kauppatie. Jatkosodan jälkeen menetetyn Petsamon alueella asuneet kolttasaamelaiset asutettiin tiettömän taipaleen taakse Sevettijärvelle. Sevettijärven yhteyksiä hoidettiin kesäisin kävellen ja veneellä, talvella reellä ja telaketjuvetoisilla lumikiitäjillä.

Ensimmäinen autolla ajettavissa ollut tie Kaamasesta Sevettijärvelle valmistui ympärivuorokautisena polkutienä vuonna 1969 noin 20 vuoden rakennustöiden jälkeen. Tietä jatkettiin 1970-luvulla pätkä kerrallaan Näätämöön. Tie parannettin monelta osin uudelleen rakentamalla vuosina 1979-1985. 1990-luvun alkupuolella päällyste ulottui Kaamasesta Sevettijärvelle ja vuodesta 1993 sen on ollut koko pituudeltaan päällystetty. Tien hallinnollinen luokka muuttui polkutiestä maantieksi vuonna 1971.


Etusivulle

© Matti Grönroos