Alvettula

Alvettulan kylä on vanha asuinpaikka, jonka ympäristössä on useita rauta- ja pronssikautisia asuinpaikkoja. Kylän koillispuolen Lakkianselällä yhtyvät Ison Roineveden, Hauhonselän ja Ilmoilanselän vedet. Kylän halki kulkee Alvettulan joki, jonka ylittää kaksi siltaa. Vanhempi, vuonna 1916 valmistunut kaksiaukkoinen betoninen kaarisilta on nykyisin museotiekohde.

Kuvat © Terhi ja Matti Grönroos

Jokea kohti länttä. Etualalla uusi silta vuodelta 1974. Vanhan sillan purkamista suunniteltiin uuden valmistuttua, mutta kansanliike sai painostetuksi säilyttämään sillan ja kunnostamaan sen museosillaksi.

Lakkianselkää Alvettulan joen suunnasta. Eteenpäin kulkevaa reittiä pitkin päästään Vitsiälän vuolteen läpi Isolle Roinevedelle ja oikealle haarautuvaa Hauhonselälle.Alvettulan joen Ilmoilanselän puoleinen suuVanha silta on rakennettu harkkotiilistä.

Ylimmälle karttasivulle
Valkeakoski-Hauho/Pälkäne/Sahalahti-karttasivulle