Lempäälä

Lempäälässä Vanajavesi laskee kaksi metriä alempana olevaan Pyhäjärveen Herralankosken sekä ylemmän ja alemman Kuokkalankosken kautta. Jo 1700-luvulla oli suunnitelmissa rakentaa Lempäälän kannaksen poikki Rikalan kanava Vanajaveden ja Hulausjärven välille, mutta tämä suunnitelma ei toteutunut. Järvien suuren korkeuseron takia myöskään koskien perkaaminen ei olisi saanut aikaan kulkukelpoista väylää. Vuonna 1873 viimein valmistui taajaman eteläpuolelle Lempoisten kanava. Vaikeiden maasto-olosuhteiden takia se piti rakentaa mutkalle. Nykymuotoinen uittoa varten uudistettu kanava valmistui vuonna 1961.

Kuvat © Terhi ja Matti Grönroos

Sulutuksen odottelua yläkanavassa. Kanavassa on aika ajoin säännöstelyjuoksutusta sulkuportit yhtaikaisesti avaten, mikä aiheuttaa voimakkaan virrran. Vuonna 1988 sattuneen vakavan onnettomuuden jälkeen yläkanavan poikki rakennettiin veräjä, joka estää veneiden ajautumisen sulkuun juoksutuksen aikana.


Kanavan alapuolista maisemaa


Alaspäin sulutusta


Sulku ala-asennossa


Sulussa matkalla ylöspäin. Ylempi sulkuportti on auennut ja valo näyttää vihreää.


Kanavan mutkaHahkalanvuolle Kirkkojärven ja Toutosen välissäToutonenToutonen

Ylimmälle karttasivulle
Tampere-Sääksmäki-Valkeakoski-karttasivulle