Ruovesi

Ruoveden maisemat ovat paikoin hyvin erämaisia. J L Runeberg toimi kotiopettajana Ruoveden Ritoniemen kartanossa vuosina 1825-1826 ja tätä aikaa pidetään yhtenä hänen myöhemmän tuotantonsa keskeisenä innoittajana. 70 vuotta myöhemmin, vuosina 1894-1895 rakennutti Akseli Gallen-Kallela erämaa-ateljeen Ruoveden Pöytäselkään työntyvään niemeen.

Kuvat © Terhi ja Matti GrönroosKalelan maisemaaKalelan sali.Pohjoista selkääJälkiänniemiKautun avokanava on yksi kolmesta Ruoveden kanavasta Muroleen ja Visuveden kanavan ohella. Kautunvuolletta perattiin 1860-luvulla höyrylaivaliiikennettä varten. Tuolloin käytettyllä tekniikalla aikaa saatu väylä kuitenkin koettiin hankalaksi ja vuosina 1884-1885 rakennettiin avokanava virran ohi. Kanavaa laajennettiin vuosina 1903-1904.

Kantatietä 66 uudelleen rakennettaessa 1980-luvulla Kautun kääntösilta oli vääjäämättä jäänyt pullonkaulaksi. Pitkällisen "siltasodan" jälkeen paikalle rakennettiin kiinteä silta, jonka suurin alikulkukorkeus 11,5 toteutuu avokanavan kohdalla; muualta silta on jonkin verran matalampi. Nykyisin väylä kulkee sekä kanavan että vuolteen läpi.


Ylimmälle karttasivulle
Murole-Visuvesi-Vilppula-karttasivulle