Vitsiälän vuolle

Vitsiälän vuolle on Valkeakosken yläpuolisen venereitistön kapein kohta. Väylä on kapeimmasta kohdasta noin viisi metriä leveä ja sen kulkusyväys on 0,8 metriä. Ennen uittotoiminnan päättymistä kapeikoissa oli uittopuomit ohjaamassa kulkua, mutta nyt kulkua ohjaavat reimarit. Reimareiden väärältä puolelta ei juuri kannata ajaa, koska ne ovat lähes kivissä kiinni. Vuolteen pituus on noin 750 metriä ja siinä on kolme hyvin ahdasta kapeikkoa.

Vuolletta pitkin laskevat Ison-Roineveden vedet Lakkianselkään ja edelleen alemmas vesistöön. Järvien pintojen korkeusero on muutama sentti ja tämä aiheuttaa varsin voimakkaan virtauksen väylän kapeimpiin kohtiin.

Kuvat © Terhi ja Matti Grönroos

Väylä tekee pienen mutkan kaikkein voimakkaimin virtaavalla kohdalla. Vuolteen alaosassa alitetaan Lahden ja Tampereen välinen valtatie 12.

Vuolteen yläpään kapeikon kohdassa on iso W-muotoinen kummeli. 


Kiviä pinnan alla ja päälläKeskimmäinen kapeikkoUusi lokkipolvi kasvamassa.Paikallisen matkailuyrittäjän hupilautta nousemassa Vuolletta.
Syksyistä vuolletta keskimmäisen kapeikon alapuolella

Ylimmälle karttasivulle
Valkeakoski-Hauho/Pälkäne/Sahalahti-karttasivulle