Mustalampi

Mustalampi sijaitsee 14 metriä Haukkalampea ylempänä. Sen pintaa on vuosina 1948-1951 nostettu keinotekoisesti patoamalla ja hakkaamalla puusto laajenevan järven alta. Järvi laskee Haukkalampeen Mustalammenpuroa pitkin läpi varjoisan laakson. Haukkalammelta etelään lähtevä ulkoilutie kulkee puron vartta. Padon kohdalla tiessä on jyrkkä ylämäki, jonka päällä on keittokatos.

Kuvat © Terhi ja Matti Grönroos

Mustalampi.jpg (47724 bytes)

Mustalammessa on turvesaarekkeita, joissa kasvaa jopa pieniä puita.

Mustalampi1.jpg (49063 bytes)

Järvi kuvattuna länsireunan kallioilta, aivan Vihdin ja Espoon rajalta

Mustalampi3.jpg (59850 bytes)

Mustalampea padon yläpuoliselta kalliolta

Mustalampi4.jpg (57709 bytes)

Järven pintaa nostamaan rakennettu pato

Mustalammenpuro.jpg (49356 bytes)

Jääpahta Mustalammenpuron länsirannan kalliojyrkänteessä.

Nuuksio-kuvagallerian etusivulle