Niemelänlampi

Niemelänlampi on pieni suoreunainen lampi Iso-Holman eteläpuolella. Kevättulvien aikana se kykenee laskemaan kallioisen kannaksen yli lammen länsipuolella olevan suon kautta Pitkä-Saarijärveen.

Kuvat © Terhi ja Matti Grönroos

Niemela1.jpg (56231 bytes)

Ei kannata mennä aivan lammen rantaan, pettää.

Niemela4.jpg (54107 bytes)

Rahkasammalta ja suopursuja

Niemela5.jpg (51547 bytes)

Suo, jonka kautta lampi laskee

Nuuksio-kuvagallerian etusivulle