Halti

Halti_72A54.jpg

Kynnys Haltin rinteessä ja Haltijärvi 400 metriä alempana.

© 1999 Matti Grönroos   Seuraava Seuraava kuva Alkuun Kuvasarjan alkuun

Matti Grönroos